Jak OXY-OXC působí

 • Rozrušuje a odstraňuje starou zaklíněnou fekální hmotu adherovanou ke střevnímu epitelu
 • Odstraňuje těžké kovy
 • Snižuje množství anaerobních bakterií
 • Stimuluje růst aerobních bakterií jako např. Lactobacillus Acidophilus
 • Zlepšuje vstřebávání živin
 • Zlepšuje funkci Peyerových plaků (orgán imunitního systému)
 • Okysličuje všechny buňky (zlepšuje mozkové funkce)
 • Zvyšuje energetickou hladinu
 • Zlepšuje náladu
 • Odstraňuje primární přičiny depresí
 • Zlepšuje kvalitu spánku

Díky moderní technologii aktivovaného kyslíku můžeme teď využít i výhody čerpání doplňkových zdrojů kyslíku navíc k tomu, který dýcháme ze vzduchu.

Doporučené dávkování :

1-2 kapsle 3x denně mezi jídlem zapít čistou vodou.

balení 180 kapslí = dávka přibližně na měsíc

Vliv aktivního kyslíku na lidský organizmus

Biochemické působení na prokrvení.
 • Dochází ke zlepšení průtokových vlastností erytrocytů. Odstraňuje se řetízkování erytrocytů a dochází k jejich rovnoměrnému rozptýlení. Ovlivněním membrán se zvyšuje flexibilita a tím i zlepšení průtokových vlastností a transportu kyslíku. Pružnější krvinky se protlačí do menších cévek. Protože krvinky nekolují v krvi v hloučcích ale rozptýleně, zvětší se obrovsky jejich celková plocha a kyslíku se přenese více.
 • Zvýšením 2,3 difosfoglycerátu lze dosáhnou změna B-řetězců hemoglobinu a zlepšení výdeje kyslíku na periferii. Změní se vazba kyslíku na hemoglobin a kyslík se volně ukládá do tkání. Z červených krvinek je tak schopno se uvolnit volně do tkání více kyslíku. Tak masivních změn se nikdy nedosáhne pouze jen inhalací kyslíku. Částečně tento efekt využívají hyperbarické kyslíkové komory.
 • Dochází k aktivaci enzymů, které se podílejí na odbourávání nadbytečných peroxidů a radikálů – glutathionperoxidáza, kataláza a superoxid-dismutása. Zvýší se účinek sběračů či zametačů volných radikálů. Tyto účinky jsou velice důležité, často se totiž vyskytuje otázka, zda právě ozon nepodporuje větší výskyt těchto zametačů volných radikálů. Při oxidačním stresu vznikají peroxidy v mitochondriích a narušuje se buněčné dýchání. Vlivem ozonu se toto nitrobuněčné dýchání upraví.
 • Upravuje oxidativní dekarboxylaci pyruvátu ve vztahu k tvorbě acetylkoenzymu A. Dekarboxylace pyruvátu představuje centrum lidské intermediální látkové výměny. Probíhá za pomoci multienzymatického komplexu 3 enzymů a 5 koenzymů, které jsou uloženy na vnější mitochondriální membráně. Mitochondrie jsou odpovědné za energetický chod buňky.
 • .Upravuje oxidativní dekarboxylaci pyruvátu ve vztahu k tvorbě acetylkoenzymu A. Dekarboxylace pyruvátu představuje centrum lidské intermediální látkové výměny. Probíhá za pomoci multienzymatického komplexu 3 enzymů a 5 koenzymů, které jsou uloženy na vnější mitochondriální membráně. Mitochondrie jsou odpovědné za energetický chod buňky.
Souhrnem lze konstatovat, že ozon ovlivňuje metabolismus kyslíku takto:
 • změnou průtokových vlastností
 • zvýšením glykosidů v erytrocytech
 • aktivací enzymů. Které detoxikují peroxidové a kyslíkové radikály
 • vlivem na oxidativní dekarboxylaci pyruvátu
 • aktivací mitochondriálních dýchacích řetězců

Energie vzniklá při rozpadu O3 je využita pro zpracování cukrů, tuků a bílkovin.

Biochemické působení na viry, bakterie a plísně.

Baktericidní působení spočívá v rozrušení struktury obalů kapsidů peroxidací fosfolipidů a lipoproteinů. Pa teprve dochází k vazbě na DNA nebo RNA. Rozdíl v působení na vyšší organismy spočívá v tom, že ozon je při stoupající dávce dříve toxický pro infekční zárodky než pro člověka. V některých případech se mechanismus vlivu ozonu vysvětluje také poškozením polypetidových řetězců a proteinů obalu. Toto může vést k poruše adhezivní schopnosti viru, přičemž se rozlomí DNA na dva díly a tím se výrazně ovlivní replikační schopnost viru. Pochopení baktericidního efektu dokresluje i proces při fagocytose. Všechny granulocyty obsahují histamin a enzym peroxidasu. Ozonizací dodané peroxidy působí synergicky s týmiž, vzniklými intracelulárně. Fagocylosa a odstraňování pohlceného materiálu v bílých krvinkách je proces, který vyžaduje enwrgii. Proces, který je spjat s výraznou stimulací leukocytární respirace a metabolismu glukosy. I do těchto procesů ozon příznivě vstupuje.N2které práce ukazují, že buňky které jsou napadány viry, vytváří radikály kyslíku, aby tyto viry ze svého těla vyhostily.

Energický vliv.

Při dostatku kyslíku, tedy při aerobním režimu se metabolizuje glukóza na pyruvát a z 1 molekuly glukózy vzniká 36 molekul ATP. Při nedostatku kyslíku nebo buněčném stresu (nedostatku volné energie) dojde k anaerobnímu metabolismu glukózy, kdy vzniká kyselina mléčná a jen 2 mol ATP z 1 molekuly glukózy, tedy 18 x méně. Aktivní kyslík – ozon umí nedostatek volné energie doplnit. Při rozpadu molekuly O3 se uvolňuje 143 kJ/mol. Nejlépe je již energetický vliv propracován u mozkových ischémií. Nedostatek ATP v ischemickém ložisku (následek přesmyku aerobní glykolýzy na anaerobní) způsobuje depolarizaci buněčných membrán a selhání elektrického potenciálu. Podaří-li se do ložiska dostat dostatek energie uvolněné při rozpadu ozonu, zvyšuje se nabídka k tvorbě ATP. Účinek se projevuje hlavně v oblasti ischemického polostínu, kde je v tu dobu nízký, ale dosud zachovaný průtok krve. Stabilizací membrán, jejich fosfolipidů se zmenšuje riziko nekrózy tkáně. Zlepšuje se funkce NA/K pumpy a CA**ATP dependentních kanálů. Tato teorie o ischémii nervové buňky platí obecně o všech buňkách.

Z uvedených principů vyplývá, že hlavní využitelné vlastnosti při léčbě ozónem jsou tyto:
 • Podpora prokrvení všech tkání včetně CNS – ischémie centrální i periferní.
 • Baktericidní, fungicidní a virucidní – chronické infekce včetně intarcelulárních a HIV.
 • Imunorestaurační efekt
 • Energetický efekt – stavy vyčerpání psychické a fyzické.
 • Regenerační – urychlené hojení ran, zlomenin apod.
Objednávka OXY-OXC 180ks tablet za 950,- Kč včetně DPH


Místo doručení:


Poštovné a balné
 • ZDARMA
 • na Slovensko 300,- Kč - zasíláme pouze při platbě předem přes GoPay
 • NOVĚ poskytujeme doručení přes PPL Parcelshop i na Slovensko

Množstevní slevy
2 ks930,- Kč / ks
3 ks920,- Kč / ks
4 ks910,- Kč / ks
5-9 ks900,- Kč / ks
10 ks850,- Kč / ks